درباره ما

ما چه کار هایی انجام میدهیم

ما در کتکو به شما کمک میکنیم و این امکان را به شما می دهیم که طبق نیاز و شرایط خود محصول مورد نظر خود را انتخاب و با توجه به درخواست شما محصول مورد نیاز شما را برایتان ارسال می کنیم

 

کاری که ما واقعا انجام می دهیم

ما در کتکو به شما کمک میکنیم و این امکان را به شما می دهیم که طبق نیاز و شرایط خود محصول مورد نظر خود را انتخاب و با توجه به درخواست شما محصول مورد نیاز شما را برایتان ارسال می کنیم.

درباره شرکت ما

کتکو یک فروشگاه اینترنتی کوچک و مستقل است نیاز های مشتریان خودر را فراهم می کند.

دیدگاه ما

توسعه اینترنت کلیه مراحل خرید ما را به کلی عوض کرده است. منافع موجود در خرید اینترنتی هر روز تعداد زیادی از مردم را به تجربه آن و تغییر در الگوهای خرید ترغیب می‏‌کند. امروز دیگر افراد این روش خرید را بیشتر بر شرایط زندگی مدرن می‏‏‏‌بینند. ویژگی‏‏‏‌ها و طبیعت خرید اینترنتی با روحیات و نیازهای رو به رشد ما هماهنگ‏‏‌تر شده است.

تاریخچه ما

کتکو در سال 1396 با عنوان دیجی شاپ کار خود را آغاز کرده بود که پس از 2 سال با توجه به جذب سرمایه گذاران جدید به کتکو تغییر افته است.